Landskapsmaling i Transylvania 2013

KURS 31. AUGUST TIL 7. SEPTEMBER 2013
INTBAU Skandinavia inviterer i samarbeid med Frie Kunster til en uke med maleundervisning og vandringer i transylvanske kulturlandskaper og landsbyer.

To av de sentrale figurative malerne i Frie Kunster, Lene Ørnhoft og Christopher Rådlund vil stå for undervisningen.

Vi hadde to vellykkede kurs med tilsvarende innhold i 2011 og 2012.

To av deltakerne skriver:

-”Deltagerne fikk være med på inspirerende vandring i et gammelt kulturlandskap der motivene står i kø.”
Håkon Wium Lie.

-”Enestående sjanse til å kombinere flere, hver for seg sjeldne anledninger til læring og opplevelse:
– Vandring i intakt edelløvskulturlandskap. (Tenk Sæterhytten og Oscarshall, men skapt av bønder og beitende dyr, og uten biltrafikk.)
– Inspirerende og løftende opplæring i å se og avbilde dette landskapet etter metodene i det klassiske landskapsmaleriet.
– Innsideinnsikt i eldgammel tysk-rumensk-ungarsk-sigøynersk flerkultur og dens utfordringer idag.
– Hyggelig, jordnært samvær, også med lokalbefolkningen”.
Truls Aslaksby, kunsthistoriker

Deltakeravgiften er kr. 9.900 i enkelttrom og 9.400 hvis to deler rom.

Beløpet inkluderer fly Oslo-Bucharest, med minibuss til Sighisoara, lokal transport, overnatting, undervisning, undervisningsmateriell med unntak av feltstaffeli og alle måltidene kursdagene
(Drikke til måltidene er ikke inkludert)

Se linker nedenfor til kursledernes CVer og endel av deres bilder.

Det vil bli undervist i oljemaleri.

Vi har satt et tak på 14 påmeldte deltakere, for å sikre at den enkelte får individuell oppfølging av kurslederne. Interesserte bør derfor ta kontakt så snart som mulig.

Som reiseledere deltar dessuten Audun Engh og arkitekt Arne Sødal fra den norske avdelingen av INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism.

Engh og Sødal har de siste åtte årene gjennomført årlige prosjekter i de saksiske landsbyene i Transylvania. Med støtte fra bl.a. Riksantikvaren og EU har man arbeidet med restaurering av den vakre landsbybebyggelsen, oppført av de saksiske innbyggerne som flyttet hit i middelalderen.

Tegne og malekurs

Frie kunster med Leandro Cassiano tilbyr grunnleggende kurs i tradisjonell tegning og maleri, med utgangspunkt i studier av levende modell. (akt og portrett)

Dette er et omfattende kurs som tar sikte på å gi deltagerne en dypere
forståelse av rom (perspektiv), form, lys og skygge, samt gi større innsikt i både materialbruk,teknikk og komposisjon.

Kursene starter både i april (uke 16) og i slutten av mai (uke 20) og kommer til å foregå i St. Olavs gate nr. 7, 0165 Oslo
(Frie kunsters lokaler ligger sentralt mellom Edderkoppen teater og St. Olavs kirken).

Kurstart/slutt:
Akt: man. 16/04 (uke 16), slutter ons. 16/05 (uke 20)
Portrett: tirs. 17/04 (uke 16), slutter tirs. 22/05 (uke 21)

Dager/tid:
Akt: mandager og onsdager fra kl. 18 – 21.
Portrett: tirsdager, fra kl. 18 -21

Varighet:
Akt : totalt 30 timer, fordelt på 10 ganger,
(3 timer hver) 2 ganger i uken.
Portrett: totalt 15 timer, fordelt på 5 ganger.
(3 timer hver) en gang i uken.

Kursavgift:
Akt: kr. 3.500,- + penger til modell (fordeles mellom kursdeltagerne)
Portrett: kr. 2.000,- + penger til modell (fordeles mellom kursdeltagerne)

Materialer som papir og tegnesaker er inkludert i prisen,men det er ønskelig at hver kursdeltager tar med eget feltstaffeli.
Kursene er godt egnet for både nybegynnere og viderekomne,og vil være et godt supplement til de som studerer eller arbeider visuelt med tradisjonelle eller moderne medier. Det blir fortløpende opptak og eventuelle deltagere kan kontakte kurslederen for å avtale en passende timeplan.

Leandro er utdannet som billedkunstner ved tidligere Statens kunstakademi i Oslo, og har flere års erfaring med blant annet undervisning innen både tegning og malemedier som olje og akryl; i tillegg driver han med illustrasjon og karikatur-
tegning samt figur og 3D design.

Er du interessert?
For mer informasjon kan Leandro kontaktes via: Facebook, eller e-mail: leandro.cassiano.artstudio@gmail.com
nettside: www.leandrocassiano.com (nettsiden er under konstruksjon, og blir aktiv i løpet av våren 2012)

NB: Flere kurser innen portrett og akt planlegges til slutten av mai, men startdatoen er enda ikke fastsatt, interesserte bes om å vennligst kontakte kurslederen for nærmere informasjon.

Mvh Leandro Cassiano

Kurs i poesiskriving

med Håkan Sandell

I samarbeid mellom kulturforeningen Volapük, Café Pan og Senter for Frie Kunster utlyses et kurs i poesiskriving med den svenske poeten Håkan Sandell. Kurset omfatter verslære og rytme, rim og billedspråk. Vi treffes som gruppe fire tirsdager i mai måned 2011, og en siste gang i juni måned for individuell oppfølging og gjennomgang.

Kursstart tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00

Kursavgift er ikke mer enn kr.1500, og innbefatter gjennomgang av
eventuelle manus. Et fortsettelseskurs for særskilt interesserte finner
sted i september.
Kurslokalet blir hovedsakelig i denne sammenhengen ikke i Volapük, men i
Senter for Frie Kunster, St. Olavs gt. 7, med tilhørende Café Pan
(Oslo Sentrum).

For kontakt og påmelding til kurset, skriv og fortell litt om deg selv
på e-post til:
haakansandell@hotmail.com 

Velkommen! Volapük/Senter for Frie Kunster

Om kurset sier Håkan Sandell:
Jeg vil forene muligheten til – som er en nødvendighet i poesien –
personlig tilpassing med generelle regler i form av tradisjonelle former
og ferdigheter. En del element i poesiskriving kan man lære seg på kort
tid, andre sider av håndverket er mer kompliserte. Det er også et
spørsmål om hvor langt den enkelte har nådd i sin utviklingsprosess.
Rytme og versemål er egentlig ikke vanskelig å lære ut, det er snarere
de små avveiningene omkring smak og kvalitet som er mer kompliserte å
formidle. Men jeg tror at det er mulig å spare inn en hel del tid for et
ungt talent, ellers hadde jeg ikke gjort dette.

Om Håkan:

Født i Malmø 1962, og siden slutten av 90-tallet, etter år med blant
annet opphold i Danmark og Irland, bosatt i Oslo. Han har gitt ut et
30-talls bøker hvorav om lag 15 egne diktsamlinger, samt oversatt poesi
fra mange ulike språk. Håkan har lang erfaring som veileder og lærer i
poesi og verslære, men starter nå opp igjen undervisningen etter et
langt opphold. Han er en av organisatorene bakom den ”retrogardistiske”
kulturbevegelsen som på malerisiden samarbeidet nært med de
klassisk-figurative kunstnerne innenfor og utenfor den såkalte
Nerdrum-skolen.